Firma jest w trakcie realizacji następujących projektów współfinansowanych przez UE:

1. PROJEKT:

Firma ATT Sp z o.o. bierze udział w projekcie „Akademia Konkurencyjności ATT Sp. z o.o. i Interstal Alina Kozioł” realizowanego przez OMNI Rafał Olszowski, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


2. PROJEKT:

Wdrożenie strategii eksportowej firmy Alina Kozioł INTERSTAL

PROGRAM:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu

Współfinansowany z EFRR

REALIZOWANY PRZEZ:
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR)


Fundusze Europejskie dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

NAZWA INWESTYCJI
Plan rozwoju eksportu firmy INTERSTAL Alina Kozioł

Etap I

NR UMOWY: UDA-POIG.06.01.00-12-068/10-00
Nazwa beneficjenta: Alina Kozioł „INTERSTAL”
Wartość projektu: 12 500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 10 000,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2010 – 30.09.2010

Etap II

NR UMOWY: UDA-POIG.06.01.00-12-016/11-00
Nazwa beneficjenta: Alina Kozioł „INTERSTAL”
Wartość projektu: 379 131,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 189 565,50 PLN
Okres realizacji: 01.06.2010 – 26.10.2012

3. PROJEKT:

Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki mechanicznej metali w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług firmy INTERSTAL.

PROGRAM:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny(MRPO) 2007-2013, Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Współfinansowany z EFRR

REALIZOWANY PRZEZ:
INTERSTAL za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu: 19.05.2010-31.03.2012
Kwota projektu: 1 128 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 451 200,00 PLN
Nr umowy: MRPO.02.01.01-12-6-0220-1006-11

4. PROJEKT:

Przedsiębiorco rozwiń skrzydła – doradztwo dla małopolskich firm sektora MMŚP.

PROGRAM:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Współfinansowany z EFS.

REALIZOWANY PRZEZ:
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o.

NR UMOWY: 12/PRS/DPD/2012

5. PROJEKT:

Umowa o dofinasowanie nr. MRPO.02.01.01-12-12-0077-1837-14

Zapytanie - Gratownica CNC Zobacz plik pdf

Zapytanie - Hydrauliczna Praca Krawedziowa CNC Zobacz plik pdf

Zapytanie - Szkolenie operatora Gratownicy CNC Zobacz plik pdf

O FIRMIE

Firma INTERSTAL pragnie zaproponować Państwu usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali, w szczególności stali nierdzewnej przy wykorzystaniu najnowszej generacji maszyn i urządzeń sterowanych CNC, takich jak: laser, prasy krawędziowe, gilotyny, wybijarki młoteczkowe.

Oferta:

  • cięcie laserowe blach o grubości do 20 mm i wielkości arkusza 1500 x 3000 mm,
  • cięcie nożycami gilotynowymi – grubość 6 mm, długość 3100 mm,
  • gięcie na prasach krawędziowych do 3050 mm długości i nacisku do 175 ton,
  • wykrawanie i przetłaczanie na wykrawarce młoteczkowej.

Dodatkowo oferujemy usługi spawania metodą TIG, oraz MAG:

  • spawanie konstrukcji i detali.

Gwarancją najwyższej jakości naszych wyrobów jest wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów ze stali nierdzewnej i wysokie kwalifikacje naszych pracowników.